Registrace zde https://www.tkdregistrace.cz/

Turnaj je určený jen pro členy Českého svazu taekwondo, je součásti NLP a EP.

Kategorie – jednotlivci, dvojice MŽ, trojice MMM, ŽŽŽ

Věnujte prosím pozornost sestavám. Navrhoval jsem komisi zněnu, ale jelikož nebyla doposud prodiskutována a nedostal jsme jasnou odpověď, dovolil jsem si alespoň malou úpravu pro naše závody. Týká se jen NLP. Vycházel jsem z předpokladu spravedlivého přístupu, proto jsem určil pro jednotlivé kategorie rozsah sestav a cvičenec přihlášený do kategorie si sestavu volí. Nezohledňuje se tedy výše jeho pásku. Připadá mi to daleko spravedlivější. Je to stejné jako v EP. Osobně bych do budoucna navrhoval sestavy losovat i pro NLP, alespoň pro kategorii C. Taky již nebude dovoleno pro bílé pásky sestavy opakovat. Přece jen se jedná a ligové závody a očekává se určitá úroveň.

Vyzkoušíme a uvidíme. Bude to aspoň podnětem pro diskusi.

Těšíme se.